Villkor för att handla i Spakällans Webbutik

 Begrepp i villkoren för att handla i Spakällans Webbutik:

“Spakällan” - Spakällan i Eskilstuna AB (organisationsnummer 556813-3903) med avsikt att bedriva försäljning på internet. Kan också benämnas “vi”.

“Kunden” - En konsument eller ett företag med avsikt att handla av Spakällan i Eskilstuna AB på nätet. Kan också benämnas “du” eller “ni”.

“Webshop” - Ett försäljningsställe på internet upprättad av Spakällan i Eskilstuna AB. Kan också benämnas “Webbutik”, “Spakällans Webshop” eller “Spakällans Webbutik”.

“Artikel” - En av Spakällan utbjuden sak som är möjlig att handla via Spakällans Webbutik. Kan också benämnas “Produkt” eller “Vara”.

“Varukorg” - Den samling artiklar som kunden valt att lägga till sin eventuella beställning och har möjlighet att handla.

“Beställning” - Den samling artiklar som kunden har ingått avtal med att Spakällan om att handla i enlighet med villkoren för att handla i Spakällans Webbutik och har för avsikt att få levererat till sig. Kan också benämnas “Order”.

Allmänna bestämmelser

- Genom att handla via Spakällans Webbutik samtycker du med villkoren för att handla i Spakällans Webbutik.

- Villkoren för att handla i Spakällans Webbutik är upphovsrättsskyddade.

- Rubriker i villkoren finns endast till för att underlätta läsningen av villkoren och bör inte tas med i tolkningen av villkorens punkter.

- Villkor utöver Villkoren för att handla i Spakällans Webbutik kan endast tillkomma genom skriftlig överenskommelse med Spakällan. Samma gäller för ändring av Villkoren för att handla i Spakällans Webbutik.

- Spakällan ansvarar för att information och prissättning i Spakällans Webbutik stämmer och för att tillfredsställa kunden och dess lagstadgade rättigheter.

Leveransvillkor

- Leverans sker med av Spakällan godkänt leveranssätt.

- Vid beställning i Spakällans Webbutik betalas leverans till kunden av Spakällan. Detta gäller inte frakt från kund till Spakällan som uppkommer vid ångerrätt (Se "Ångerrätt"). 

- Spakällans har för avsikt att leverera ordern inom skälig tid från att beställningen genomfördes av kunden. Beställningen skickas vanligen senast nästkommande arbetsdag och levereras vanligen inom 5 arbetsdagar. Spakällan reserverar sig för eventuellt längre leveranstider på grund av att produkten inte finns i lager eller andra omständigheter som ligger utanför Spakällans kontroll.

Betalningsvillkor

- Betalning sker med av Spakällan godkänt betalsätt.

- Idag kan betalning ske med tjänsten Payson. Därmed har vi stöd för betalning med Visa, Mastercard och internetbankerna Swedbank, Handelsbanken, SEB och Nordea.

- Villkor för betalning genom faktura (för företag) är 20 dagar netto. Fakturan skickas i första hand med E-post till den av kunden angivna E-postadressen. Vid förseningar med betalningen skickar Spakällan en påminnelse till kundens angivna postadress. Vid påminnelse tillkommer en påminnelseavgift om 50 kronor och dröjsmålsränta om 8 % samt referensränta. Vid betalning med faktura har Spakällan rätt att begära uppgifter om kundens betalningsförmåga genom kreditupplysning. Beroende på resultatet från kreditupplysningen kan Spakällan invänta med att leverera ordern och erbjuda kunden ett annat av Spakällan godkänt betalningssätt.

Kunden

- För att handla via Spakällans Webbutik ska du vara bosatt i Sverige och vara över 18 år eller ha målsmans underskrift.

- Kunden har ansvar att läsa och uppdatera sig i villkoren för att handla via Spakällans Webbutik.

- Kunden ansvarar för att uppdatera sig i eventuella nya priser och ny information inför sin beställning. Oavsett vad kunden tidigare sett eller hört gäller de aktuella priser och den aktuella information som kan tillgås i Spakällans Webbutik inför en eventuell beställning.

- Kunden ansvarar för att följa hur man utför och ändrar i en eventuellt beställning i Spakällans Webbutik.

- Kunden ansvarar för att dess uppgifter som anges vid beställning i Spakällans Webbutik är riktiga och att uppgifterna bakom beställningen överensstämmer med den person som har för avsikt att handla i Spakällans Webbutik.

- Kunden ansvarar för att kontrollera att varukorgen vid köpet överensstämmer med den som kunden har för avsikt att handla.

- Kunden ansvarar för att ha möjlighet att betala den order som kunden har beställt. Om kunden uteblir med betalning behöver Spakällan inte leverera ordern.

Ångerrätt

- Vid köp i Spakällans Webbutik har kunden ångerrätt i 14 dagar från den dag kunden tar emot varan. Ångerrätten kan tillämpas om varan hållits i väsentligt oförändrat skick.

- Retur vid tillämpning av ångerrätt bekostas av kunden om inte annat angetts vid beställning eller genom aktuellt erbjudande.


Reklamation

- Spakällan ansvarar för att artikeln levereras i gott skick och uppfyller det som kan förväntas utifrån Webbutikens senast publicerade information och att denna information överensstämmer med tillverkarens senaste instruktioner. Kunden ansvarar för att artikeln används enligt dessa instruktioner. 

- Om Spakällans ansvar inte uppfylls enligt föregående punkt kan du reklamera att varan är felaktig under förutsättning att: 

  1. du behåller varan i samma skick som vid den tidpunkt då felaktigheten upptäcktes.
  2. du genom en beskrivning med relevant information för att bedöma felaktigheten meddelar Spakällan snarast eller inom rimlig tid från att felaktigheten upptäcktes.
  3. du i ditt meddelande om reklamation uppger beställningsnummer och annan relevant information som kan behövas.


- Du kan inte reklamera varan om du hanterat varan oaktsamt eller i strid med tillverkarens instruktioner. Du kan inte heller reklamera varan om du förbrukat eller förslitit varan genom att använda den normalt. 

- Om du vill reklamera varan och du i enligt föregående punkt inte har rätt att reklamera varan kompenseras du ej för felaktig vara. Kunden betalar eventuella omkostnader som uppkommer vid en felaktig reklamation såsom returkostnader och utebliven vinst för Spakällan.

- Vid korrekt reklamation enligt villkoren för att handla i Spakällans Webbutik betalar Spakällan för returkostnader och kompenserar dig för en felaktig vara genom att leverera en ny motsvarande vara eller återbetalar de pengar som du betalat för den felaktiga varan. 

Villkor för presentkort

- Presentkort kan i dagsläget inte användas för att betala med i Spakällans Webbutik. För att handla med presentkort, vänligen besök Spakällans anläggning på Köpmangatan 68 i Eskilstuna. Har du inte möjlighet att besöka Spakällans anläggning, kontakta Spakällan på post@spakallan.nu eller genom att ringa 016-134373. 

- Presentkort kan köpas av Spakällan i Webbutiken och kan användas av dig för att handla hos Spakällan med undantag för vad som anges i föregående punkt. Presentkort gäller som betalning i ett år från köpet av presentkortet. 

Sekretess

Alla personuppgifter som anges vid köp i Spakällans Webbutik behandlas konfidentiellt. Uppgifter som anges av beställaren kan komma att användas i marknadsföringsyfte såsom genom nyhetsbrev och utskick från Spakällan. Du som kund kan när som helst välja att inte tilldelas nyhetsbrev och utskick från Spakällan.

Tillagd i varukorgen